• слайд 1
  • слайд 2
  • слайд 3
Малороганська сільська рада

Постійні комісії

                                                                             Затверджено

                                                      рішенням  І сесії  VІІ  скликання

 Малороганської сільської ради

                                                     від 10.11.2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Малороганської сільської ради

 

І. Загальні  положення

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів  для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її видання, здійснення контролю за виконанням рішень ради  та  рішень  виконавчого  комітету.

2. У своїй діяльності постійні комісії  ради керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням. Положення про постійні комісії затверджується сільською радою.

3. Постійні комісії обираються на строки повноважень  ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

4. До складу постійних комісій не можуть  бути  обрані  сільський  голова та секретар  ради.

5. Діяльність постійних комісій  ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійних комісій, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.

6. Постійні комісії в своїй діяльності взаємодіють з постійними комісіями ради  та іншими радами, управліннями та відділами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

7. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорювання і вирішення питань.

8. Постійні комісії є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує сільський голова та  секретар  ради.

9. Депутати  працюють  у  постійній  комісії  на  громадських  засадах.

Завантажити положення

 

Постійна  комісія
з питань бюджету  та  фінансово-господарської  діяльності, будівництва, житлово-комунального  господарства:

• Голова  комісії   -  Мішньов Євген Олександрович
• Секретар           -  Юрко Володимир Вікторович
• Члени  комісії     -  Гречишкін Георгій Володимирович
                            -  Літвіненко Сергій Васильович
                                    

Постійна  комісія
з питань  депутатської етики  та  діяльності, законності, правопорядку, прав  людини, енергозбереження  та  благоустрою
:

• Голова  комісії   — Бабко Володимир Пилипович
• Секретар          — Карацюба Микола Вікторович
• Члени  комісії    — Шаповал Валентин Вікторович

 

Постійна  комісія
з питань агропромислового комплексу, екології, земельних  відносин, торгівлі, промисловості, транспорту  та  зв’язку:

• Голова  комісії   -  Жуков  Сергій Георгійович
• Секретар          -  Савченко  Тамара Іванівна
• Члени  комісії    -  Балагура  Андрій Іванович

 


Постійна  комісія
з питань  науки, освіти, культури, фізичної  культури  та  спорту, охорони здоров’я, материнства, дитинства  і  соціального  захисту  населення:

• Голова  комісії   — Клизуб  Володимир Іванович
• Секретар          — Пшенична  Наталія Валеріївна
• Члени  комісії    — Злобіна  Любов Іванівна