• слайд 1
  • слайд 2
  • слайд 3
Малороганська сільська рада

Регламент ради

Затверджено

Рішенням  І  сесії  VІІ  скликання

Малороганської  сільської  ради

10  листопада  2015  року

 

 

РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ

Малороганської сільської ради

Харківського району Харківської області

VІІ скликання

І. Загальні положення

1. Малороганська сільська рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду
та   здійснює   від  її  імені  та  в  її  інтересах  функції  і повноваження  місцевого  самоврядування,  визначені  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституцією України, іншими Законами  України та  нормативно-правовими актами, а також даним Регламентом, несе відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством України.

2. Регламент Малороганської сільської ради має силу нормативного акту, що визначає:

  • порядок скликання та порядок роботи сесій ради;
  • формування її органів;
  • процедуру підготовки, розгляду та прийняття рішень та інших процедурних питань;
  • функції органів ради та її посадових осіб.

3. Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на її території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради.

Завантажити регламент